Моля, изчакайте!

Извършва се проверка за наличност.

Opći uvjeti 1. OPĆE ODREDBE

Ovaj dokument predstavlja opće odredbe i uvjete korištenja virtualne platforme za prodaju robe https://hr.woomie.com i njezinih poddomena te utvrđuje pravila za upotrebu, uključujući i sklapanje ugovora o kupoprodaji s ovom internetskom trgovinom. Izvršenjem narudžbe na stranici https://hr.woomie.com, Korisnik izjavljuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima i prihvaća iste za reguliranje svog odnosa s Prodavateljem.

Ovi su Opći uvjeti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) kao i drugim zakonskim aktima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. Dana 09.01.2016. godine počela je sa radom elektronska platforma za internetsko rješavanje sporova. Više o ovoj platformi možete saznati na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

 

DETALJI PRODAVATELJA  

EMARKET LTD je tvrtka sa sjedištem i adresom uprave u Republici Bugarskoj, 5800 Pleven, Georgi Kochev 84. kat, PDV: BG205013683.  EMARKET LTD (dalje hr.woomie ili woomie) je korisnik branda hr.woomie za Hrvatsku i ima ekskluzivna prava za administriranje web stranice i online trgovine hr.woomie.com. Možete stupiti u kontakt s nama putem e-mail adrese: [email protected]

 

 1. DEFINICIJE

2.1.    Prodavatelj – hr.woomie ili bilo koji partner woomie-a.

2.2.    Kupac / Korisnik - svako fizičko ili pravno lice ili drugi pravni subjekt koji koristi internetsku stranicu Prodavatelj na bilo koji način, uključujući, ne samo pregledavanje stranice, nego i izvršavanje narudžbe, kupovinu, povratak robe i drugo.

2.3     Internetska stranica - virtualna platforma za prodaju robe na domeni https://hr.woomie.com i njezinim poddomenama.

2.4.    Korisnički račun - dio Stranice sastavljen od e-mail adrese i lozinke, koji omogućuje korisniku da napravi Narudžbu i sadrži informacije o samom Korisniku.

2.5.    Omiljeni - dio korisničkog računa koji omogućuje Kupcu/Korisniku stvaranje vlastitih popisa omiljenih proizvoda.

2.6.    Narudžba - elektronički dokument koji predstavlja oblik komunikacije između Prodavatelja i Kupca gdje Kupac putem Internetske stranice izražava svoju namjeru kupiti Proizvod i Usluge sa Stranice.

2.7.    Proizvodi i Usluge - svaki predmet ugovora o prodaji sa Internetske stranice.

2.8.    Promocije - bilo koji vid komercijalne komunikacije s ciljem promicanja određenog proizvoda i/ili usluge koji se nude u ograničenim količinama, osim ako u promidžbenom materijalu nije navedeno drugačije, na određeno vrijeme definirano od strane Prodavatelja.

2.9.    Ugovor - predstavlja ugovor sklopljen na daljinu između Prodavatelja i Kupca za kupoprodaju proizvoda i/ili usluga na Stranici čiji su sastavni dio dolje navedeni Opći uvjeti korištenja Stranice.

2.10.    Sadržaj

 • sve informacije na Stranici, koje su dostupne putem Interneta i korištenjem uređaja povezanog na Internet,
 • podaci vezani za Proizvode i/ili Usluge i/ili važeće tarife od strane trećih lica s kojima je Prodavatelj sključio neki oblik sporazuma o partnerstvu,
 • podaci o Prodavatelju ili drugi podaci koji se odnose na njega.

2.11.    Bilten (Newsletter) - sredstvo za periodične obavijesti od strane Prodavatelja o Proizvodima i Uslugama kao i promocijama, poslane elektronički putem e-maila ili SMS-a, pri čemu Prodavatelj ne snosi odgovornost u svezi informacija koje su u njima sadržane.

2.12.    Povrat sredstava - Postupak povrata novca Kupcu od strane Prodavatelj-a kao rezultat raskida ili nemogućnosti ispunjenja ugovora o kupoprodaji sa Stranicom, isključivo putem bankovnog transfera.

2.13.    Specifikacija - sve pojedinosti i/ili opis Proizvoda i Usluga, kako je navedeno od strane proizvođača.

2.14.    Ocjena - metoda izražavanja razine zadovoljstva Kupca/Korisnika u odnosu na proizvod. Ocjena se izražava na skali od 1 do 5 (najniža iznosi 1, najviša 5). Ocjena proizvoda uvijek će stajati pored recenzije koju je napisao Kupac/Korisnik za neki proizvod ili uslugu.

 

 1. REKLAMA

3.1.    Prodavatelj bilteni koji sadrže informacije o popustima i promocijama šalju se i od strane partnera Prodavatelj-a.

3.2.    U trenutku kada Klijent napravi Korisnički račun na Internetskoj stranici ili napravi Narudžbu, daje svoju suglasnost primati Biltene ili SMS poruke na svoj mobitel od Prodavatelj-a, kao i obavijesti vezane za Narudžbe i potvrde o promjeni podataka.

3.3.    U svakom trenutku Klijent može odjaviti primanje elektronskog Biltena, koristeći poseban link koji se nalazi u svakom Biltenu ili putem e-mail adrese [email protected]

3.4.    Ako nakon odjave primanja elektronskog Biltena Korisnik napravi Narudžbu, smatra se da je ponovno pristao primati Biltene.

3.5.    Odjava primanja Biltena ne znači automatsko odbijanje suglasnosti za sklapanje Ugovora.

3.6.    Stavljanjem na raspolaganje svojih podataka Prodavatelju (uključujući e-mail, telefon) Klijent daje izričitu suglasnost da ga kontaktiraju Prodavatelj ili treće osobe koje su partneri Prodavatelj-a, kao što su agencije za marketinške usluge, državne, općinske ili nevladine organizacije ili tvrtke s područja osiguranja, kada je to propisano posebnim zakonima, kao i druge tvrtke s kojima Prodavatelj može razviti zajedničke programe za ponudu Proizvoda i/ili Usluga na tržištu i dr.

3.7.    Prodavatelj zadržava pravo izbora kome slati Biltene, kao i brisanja iz svoje baze podataka Korisnika koji je pristao na primanje Biltena.

3.8.    Korisnici su odgovorni za zaštitu povjerljivosti svoje lozinke i Korisničkog računa, te su u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti izvršene pod njihovim Korisničkim računom i lozinkom. Prodavatelj preporučuje odjavu s Korisničkog računa na kraju svakog korištenja pritiskom na "Odjava".

 

 1. NARUDŽBA

4.1.    Kako biste mogli naručivati proizvode preko naše Internetske stranice potrebno je navesti:

 • ispravnu e-mail adresu,
 • ispravno popunjenu adresu za dostavu robe,
 • ispravno popunjene detalje za kontakt: ime i prezime, telefon.

4.2.    Korisnik se obvezuje i odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom naručivanja.

4.3.    Svaki proizvod dodan u košaricu dostupan je za kupnju u okviru raspoloživih količina. Dodavanje proizvoda u košaricu ukoliko Narudžba nije završena, ne vodi do zaprimanja Narudžbe ili automatskog čuvanja količine. Narudžba se aktivira, tj. šalje se zahtjev Internetskoj stranici klikom na gumb „Kupite“ nakon učitavanja pune informacije za određenu Narudžbu (naručeni Proizvodi, datum i adresa za dostavu).

4.4.    Nakon uspješno izvršene Narudžbe, Korisnik dobiva potvrdu o svojoj Narudžbi na e-mail adresu koju je naveo (Prodavatelj ne snosi odgovornost ako klijent ne dobije potvrdu na e-mail adresu). Potvrda sadrži broj narudžbe, datum i vrijeme izvršavanja narudžbe. Potvrda putem telefona vrši se samo ako su potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja o narudžbi.

4.5.    Slanjem narudžbe Korisnik ovlašćuje Prodavatelja da ga kontaktira na svaki mogući način, kada je to potrebno u vezi s Narudžbom ili Ugovorom.

4.6.    Prodavatelj ima pravo odbiti izvršenje Korisnikove Narudžbe (poništiti Narudžbu), uz obvezu dostavljanja obavijesti Korisnika. Raskidanje Ugovora ne nosi nikakvu odgovornost ili obvezu bilo koje strane prema drugoj i niti jedna strana nema pravo tražiti naknadu od druge strane zbog poništavanja u sljedećim slučajevima:

 • provedba monetarne transakcije koja ne dovodi do primitka sredstava na račun Prodavatelja u online plaćanju
 • podaci o narudžbi su nepotpuni i/ili netočni.

4.7.    Ukoliko Kupac želi raskid Ugovora u roku za raskid koji je pružao Prodavatelj, isti se obvezuje vratiti unaprijed plaćeni iznos u roku od četrnaest (14) dana od datuma primitka obavijesti od Korisnika da želi raskid Ugovora. Iznos bit će vraćen na sljedeći način:

 • za plaćanja debitnom ili kreditnom karticom – povrat sredstava bit će izvršen na karticu kojom je plaćeno.
 • za plaćanja pouzećem (gotovinom) – povrat sredstava bit će izvršen na IBAN koji je Kupac naknadno dostavio.

4.8.    Prodavatelj ima pravo odgoditi povrat sredstava u slučaju raskida Ugovora do primitka robe.

4.9.    Korisnici imaju pravo na povrat robe u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača samo u slučaju da je očuvan izvorni izgled Proizvoda (proizvod nije poderan, izgužvan, nošen, pran, glačan) i originalna ambalaža s naljepnicom.

4.10.    U slučaju da naručeni i unaprijed plaćeni Proizvodi ili Usluge od strane Kupac ne mogu biti isporučeni od strane Prodavatelja, isti će obavjestiti Kupca o tome te vratiti uplaćeni iznos na račun Kupca unutar 7 (sedam) dana od dana kada je prodavatelj ustanovio ovu činjenicu ili od datuma kada je kupac jasno izrazio želju raskinuća Ugovora.

4.11.    Korisnik može poništiti Narudžbu, a pritom nije neophodno navesti razlog.

4.12.    Narudžba se može poništiti putem telefona ili e-maila na e-mail koji je naveden na internetskoj stranici: https://hr.woomie.com. Kako bi uspješno poništio Narudžbu, Korisnik mora navesti: ime i prezime s kojima je registriran na Stranici te korisničko ime, cijenu Narudžbe i broj Narudžbe.

 

 1. PLAĆANJE

5.1.    Plaćanje naručenih Proizvoda može se izvršiti pouzećem - plaćanje dostavljaču gotovinom prilikom isporuke.

5.2.    Za svaki naručeni Proizvod, Kupac mora platiti cijenu koja je objavljena na Internetskoj stranici u trenutku Narudžbe. Cijena svakog proizvoda može se dinamički mijenjati.

 

 1. DOSTAVA NARUČENIH PROIZVODA

6.1.    Dostava je moguća jedino za uspješno zaprimljene Narudžbe. Nakon pakiranja naručenih Proizvoda Korisnik će biti obaviješten putem e-maila o proslijeđivanju Narudžbe dostavljaču i o isporuci na navedenu adresu dostave.

6.2.    Cijena dostave proizvoda, koje nudi Prodavatelj trebala bi biti objavljena u uvjetima za dostavu za svaku poddomenu. Uvjeti i cijena dostave prozvoda s Prodavatelj-a navedeni su na Stranici pored svakog Proizvoda u odjeljku: “Dostava i plaćanje”.

6.3.    Nedjeljom i praznicima naručena se roba ne isporučuje.

 • Obična dostava - u roku od 5 do 10 radnih dana nakon potvrde Narudžbe našem zaposleniku e-mailom (za proizvode na zalihi).

6.4.    Prodavatelj Internetske stranice za dostavu koristi usluge tvrtke: DPD, vrijeme dostave: 9.00-17.00.

6.5.    Narudžba se isporučuje na navedenu adresu Primatelja (neovisno je li riječ o kućnoj ili službenoj adresi).

6.6.    Svaka pošiljka je osigurana, pri čemu osiguranje snosi Prodavatelj.

6.7.    U slučaju da Korisnik ne može osigurati dostup i uvjete za prijem naručenih Proizvoda na navedenoj adresi u navedenom roku, Prodavatelj se oslobađa obveze isporuke Proizvoda.

 

 1. JAMSTVO

7.1.    Prodavatelj nudi sve Proizvode sa Stranice s jamstvom usklađenosti robe s Ugovorom, u skladu sa zemljom u kojoj djeluje te zakonodavstvenom i jamstvenom politikom dotičnog proizvođača ili ovlaštenog distributera Proizvoda. Iznimke su određene kategorije koje po svojoj prirodi ne mogu biti zajamčene (kozmetika i sl.).

7.2.    Vezano uz prodaju i isporuku Proizvoda Partnera putem elektronske platforme za trgovanje https://hr.woomie.com, Klijent bi trebao pri svakoj dostavi robe koja ima garanciju primiti jamstveni list sa svim detaljima servisa koji osigurava korekciju unutar jamstvenoga roka. Isključivo su Partneri Prodavatelja odgovorni za zakonodavnu dokumentaciju koja dolazi uz kupljenu robu, kao i za pružanje jamstvenog servisa.

7.3.    Ako Kupac ne obavijesti Prodavatelja o nedostatku jamstvenoga lista (za robu kojoj je isti potreban) u roku od najviše 48 (četrdeset osam) sati od prijema robe na e-mail adresu [email protected], smatrat će se da je Kupac osiguran od strane Prodavatelja.

 

 1. RASKID UGOVORA / REKLAMACIJE

8.1.    Kupac ima pravo na reklamaciju ili povrat robe s elektronske trgovine u  roku od 14 (četrnaest) dana od dana primitka robe.

8.2.    Raskid Ugovora može se izvršiti i pred dostavljačem pri isporuci, ako je Narudžba dostavljena nakon isteka roka zbog razloga na koje Klijent nije utjecao niti zbog više sile.

8.3.    Nakon raskida, Klijent je dužan vratiti kupljene Proizvode u netaknutoj ambalaži uz etiketu.

8.4.    U slučaju raskida Ugovora, ako je Klijent platio robu, mora se izvršiti povrat iznosa uplaćenog za vraćenu robu na račun u banci ili virtualni novčanik u roku od 14 dana nakon povratka robe. U slučaju plaćanja debitnom ili kreditnom karticom, iznos će se izravno vratiti na istu karticu s koje je plaćanje izvršeno. Iznos neće biti nadoknađen dok Klijent ne vrati Proizvode. Ako Proizvodi nisu vraćeni u roku iz članka 9.1., na snagu stupa odbijanje Ugovora.

8.5.    Pravo na raskid Ugovora, u slučajevima u kojima su Proizvodi plaćeni, ne može se ostvariti za kupaće kostime, donje rublje, čarape, nakit i satove.

8.6.    Reklamacije su moguće kada kupljeni Proizvod ne odgovara onome što je dogovoreno između stranaka prodajnim Ugovorom. Razlike u odnosu na Ugovor između stranaka mogu se izraziti kao:

 • tvornička greška Proizvoda,
 • ne isporučivanje svih stavaka Narudžbe,
 • isporuka pogrešnih Proizvoda, različitih od onih naručenih,
 • isporuka Proizvoda pogrešne veličine i/ili boje od onih naručenih,
 • oštećenja Proizvoda u transportu.

8.7.    Reklamacija se može podnijeti na e-adresu [email protected], a Kupac je dužan vratiti Proizvode u roku od 14 (četrnaest) dana od dana primitka.

8.8.    Pri povratu Proizvoda Kupac može izabrati zamjenu za određene stavke bez tvorničkih grešaka i stavke u drugoj veličini i boji ili povrat Proizvoda uz povrat novca. Konzultant Internetske stranice može ponuditi potpuno drugačije zamjenske Proizvode kako bi se izjednačile cijene – postoje mogućnosti Klijentove nadoplate za Proizvode koji su skuplji, ponude dva Proizvoda za isti iznos, povrata razlike između zamjene ako je cijena novog Proizvoda niža od već uplaćenog iznosa.

8.9.    Povrat reklamiranih Proizvoda u slučajevima osim tvorničke greške ili oštećenja u transportu provodi se pod sljedećim uvjetima:

 • izvorni  izgled (proizvod nije poderan, izgreben, nošen, pran ili glačan),
 • nema oštećenja zbog nepravilne uporabe,
 • sačuvana izvorna ambalaža i etiketa.

8.10.    Povratak Proizvoda, bilo zbog raskida Ugovora, bilo zbog reklamacije može se obaviti i na adresi navedenoj na otpremnici koju je Korisnik primio uz dostavu.

8.11.    Kod zamjene, Korisnik snosi poštanske troškove u oba smjera, osim ako je za zamjenu odgovorna Internetska stranica. U ovom slučaju Korisnik mora kontaktirati trgovca putem e-mail adrese [email protected] za detalje povrata.

 

 1. ODGOVORNOST

9.1.    Odgovornost za nedostatke Proizvoda, ispunjenje prodajnog Ugovora na daljinu, kao i za povrat novca, snosi Prodavatelj. On je dužan s Proizvodom isporučiti i informacije o pomoći Korisnicima pri ostvarivanju svojih prava.

9.2.    Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost pred trećim osobama, ako takva osoba smatra da objavljivanje podataka o Internetskoj stranici krši autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva.

 

 1. OPĆI UVJETI

10.1.    Moguće je da opisi Proizvoda ponekad budu nepotpuni zbog ograničenog prostora i posredničke prirode podataka o njima.

10.2.    Svi Proizvodi, uključujući i one na promociji ili na popustu prodaju se i isporučuju do iscrpljenja zaliha čak i ako to nije izričito navedeno na Stranici.

10.3.    Opći uvjeti Prodavatelj-a obvezujući su za sve korisnike ove Stranice.

10.4.    Svako korištenje ove Stranice podrazumijeva: (a) pažljivo pročitane opće uvjete korištenja i (b) dogovor o bezuvjetnom pridržavanju.

10.5.    Opći uvjeti mogu se mijenjati jednostrano od strane Prodavatelj-a u bilo koje vrijeme tako da se objave ​​na Stranici. Promjene stupaju na snagu odmah te su obvezive za sve Korisnike/Kupce.

10.6.    Prodavatelj ima pravo izmjene općih uvjeta u bilo koje doba prema vlastitom nahođenju ili zakonskim odredbama. Promjene mogu imati retroaktivno djelovanje na već dostavljene i potvrđene Narudžbe.

10.7.    O svakom slučaju mijenjanja općih uvjeta, Prodavatelj će obavijestiti Korisnike objavljivanjem promjena na Stranici. U tom pogledu Korisnik ima obvezu raspitati se o mogućim promjenama u općim uvjetima Stranice svaki put kada ju koristi.

10.8.    Ako je bilo koja odredba ovih uvjeta korištenja nevažeća ili neprovediva, bez obzira na razlog, to ne povlači za sobom nevaljanost ili neprovedivost ostalih odredbi.

10.9.    Prodavatelj poduzima napore održavanja točnosti informacija dostavljenih na Stranici. Međutim, s obzirom na moguće tehničke greške ili propuste u tim informacijama, Prodavatelj navodi da su ilustracije Proizvoda informativne i okvirne, odnosno isporučeni Proizvodi mogu se razlikovati od ilustracije zbog promjene u karakteristikama i dizajnu.

10.10.    Značajke i cijene Proizvoda koje su navedene na Stranici, Prodavatelj može promijeniti u bilo koje doba te one mogu sadržavati tehničke greške. Prodavatelj može odbiti izvršenje naloga pod sljedećim uvjetima:

 • nulta cijena,
 • očito nerealno niska cijena u usporedbi s drugim proizvodima iste vrste na Stranici.

10.11.    Stranica može sadržavati linkove na druge mrežne stranice. Prodavatelj ne odgovora za pravila o privatnosti mrežnih stranica kojima ne upravlja, kao i o drugim informacijama sadržanim na njima.

10.12.    Registracijom online Narudžbe, Kupac je suglasan putem telefona ili e-maila izraziti svoju spremnost na primitak robe ili usluge od Prodavatelja, uz određenu naknadu.

10.13.    Prodavatelj će poslati obavijest o zaprimanju Narudžbe u svom sustavu, koji nema mogućnost prihvaćanja, potvrde ili obvezivanja za njegovu provedbu. Ovu obavijest Prodavatelj dostavlja putem telefona ili e-maila.

10.14.    U tom smislu, Prodavatelj ima pravo ne dostaviti dio ili sve Proizvode ili ne izvršiti neke ili sve Usluge prema vlastitom nahođenju, uključujući, ali ne ograničavajući se na stanje zaliha ili promjene cijena. U svim slučajevima Prodavatelj je dužan Klijenta obavijestiti putem e-maila ili telefona. U ovoj situaciji isključiva je odgovornost Prodavatelja izvršiti povrat novca za Proizvod ili Uslugu.

10.15.    Prodajni Ugovor na daljinu između Prodavatelja i Kupca smatra se sklopljenim u trenutku primitka Ugovora Klijenta na svoj e-mail s obavijestima Prodavatelja da je spreman pružiti Uslugu ili isporučiti Proizvod iz Ugovora, putem dobavljača koji će ga/ju dostaviti na adresu navedenu od strane Kupca, prema svojoj sposobnosti da opskrbi, cijenama i uvjetima i politikom tvrtke.

10.16.    Kupoprodajni Ugovor sklopljen između Kupca i Prodavatelja sastoji se od ovih općih uvjeta te navedenih informacije koje Kupac dostavlja na Stranici.

10.17.    Pristup stranici www.hr.woomie.com zbog registracije Narudžbe omogućen je svakom Korisniku.

10.18.    Prodavatelj zadržava pravo ograničiti pristup Stranici ili njezinim dijelovima Korisnicima koji su se registrirali, osim ako nije drugačije propisano važećim zakonom.

10.19.    Kupac ima pravo na izlaganje mišljenja o Proizvodima i/ili Uslugama i  povezivanje s Prodavatelj-om putem adrese u odjeljku „Kontakti” na Stranici ili telefonom. Postovi ili poruke koje sadrže vulgarnosti ili neprikladni vokabular bit će uklonjeni sa stranice ili ignorirani. Prodavatelj ima slobodu obrade podataka dobivenih od Korisnika, bez potrebe opravdanja svojih postupaka u tom pogledu. Korisnik ima pravo na samo jednu registraciju i može koristiti samo jedan korisnički račun.

10.20.    Korisnik nema pravo koristiti račune drugih registriranih Korisnika ili dati trećim stranama priliku da koriste Račun. Nema pravo zlonamjerno otvarati dodatne registracijske Račune s ciljem zloupotrebe funkcionalnosti Internetske stranice ili se predstaviti kao neki drugi Korisnik.

10.21.    Komunikaciju s Prodavateljem može postići izravnim kontaktom s njim ili putem e-maila u odjeljku „Kontakti”. Prodavatelj je slobodan obraditi primljene informacije, bez posebnog opravdanja.

10.22.    U slučaju neobično velikog prometa Korisnika na stranici, Prodavatelj zadržava pravo zahtjevati od Klijenata ručni unos koda za provjeru valjanosti tipa captcha, kako bi zaštitio informacije objavljene na Stranici.

10.23.    Bfahion može objavljivati ​​reklame ili promotivne informacije za Proizvode i/ili Usluge i/ili nuditi vlastite ili partnerske promocije određeno vrijeme te pružati informacije o dionicama.

10.24.    Sve cijene Proizvoda i/ili Usluga na Stranici su konačne i izražene u kunama (HRK) sa svim zakonskim porezima ili naknadama.

10.25.    U slučaju online plaćanja ili plaćanja u banci, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve troškove vezane uz naknade, provizije ili druge dodatne troškove nametnute Kupcu u vezi sa samom transakcijom, kao i u slučaju kada se valuta banke koja je izdala karticu razlikuje od HRK. Troškove povezane s takvim isplatama snosi Kupac.

10.26.    Sve ilustracije sadržane na Stranici namijenjene su isključivo za stvaranje predodžbe o vrsti Proizvoda/Usluge te nisu točni prikazi. Kupac nema pravo tražiti nikakvu odgovornost Prodavatelja za moguće razlike.

10.27.    Prodavatelj ima pravo koristiti podizvođače za obavljanje Usluga koje se nude na Stranici, bez potrebe da obavijesti ili dobiti suglasnost Kupca.

 

 1. VIŠA SILA

11.1.    Nijedna strana neće biti odgovorna za kršenje ugovornih obveza kojima je uzrok viša sila. Viša sila je nepredvidljiv događaj izvan kontrole ugovornih strana koji se ne može izbjeći.

11.2.    Ako u roku od četrnaest (14) dana od dana događaja nema promjena, svaka strana ima pravo obavijestiti drugu stranu o raskidanju ugovora bez obeštećenja eventualne štete.

 

 1. PRAVO NA INTELEKTUALNO I INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO

12.1.    Sadržaje, definirane u poglavlju „Definicije”, uključujući i logotipe, grafičke prikaze ili natpise, zaštitne znakove, dinamične simbole, tekstove i/ili multimedijalne sadržaje na stranici, može koristiti samo Prodavatelj.

12.2.    Ništa u ugovoru sklopljenom između Prodavatelj-a i Korisnika neće se smatrati dozvolom od strane Prodavatelj-a Korisniku da kopira, distribuira, objavljuje, stavlja na raspolaganje trećim osobama, mijenja na bilo  koji način bilo što od sadržaja; uključujući, ali ne ograničavajući se samo na sadržaj zaštitnih znakova, logo multimedijalnih sadržaja na samoj Stranici ili opise Proizvoda ili Usluga na bilo koji način; uključujući uvođenje bilo kojeg sadržaja vanjske stranice te uklanjanje znakova koji ukazuju vlasništvo Prodavatelj-a na sadržaj. Kupac nema pravo prenositi, prodavati, distribuirati materijale, kopirati, modificirati ili objavljivati sadržaj, osim uz izričitu suglasnost Prodavatelj-a.

12.3.    Bilo koji sadržaj do kojeg Korisnik ima pristup, bez obzira na način pristupa, predmet je regulacije ovih uvjeta.

12.4.    Korisnik može kopirati, prenositi i/ili koristiti sadržaj isključivo za osobnu nekomercijalnu uporabu samo u slučajevima kada to nije u suprotnosti s odredbama ovog poglavlja ovog dokumenta.

12.5.    Kupac ima pravo korištenja sadržaja za komercijalne svrhe i to samo ako je dobio pismenu suglasnost Prodavatelj-a o tome i to o korištenju samo djela sadržaja, načinu i opsegu njihove uporabe te u izričitim rokovima unutar kojih se takva suglasnost daje. Svako daljnje ili drugo korištenje sadržaja smatrat će se kršenjem ovog sporazuma između Woomie-a i Korisnika zbog kršenja prava intelektualnog vlasništva Prodavatelj-a te podrazumjeva traženje odgovornost Korisnika.

12.6.    Obično javljanje Korisnika ili upućivanje na sadržaj Prodavatelj-a ili njegove dijelove, neće se smatrati suglasnošću Prodavatelj-a za omogućavanje Korisniku da koristi sadržaj ili njegove dijelove za svoje vlastite potrebe, osim osobnih potreba, bez obzira na način komunikacije koji se koristi.

12.7.    Zabranjeno je koristiti bilo koji od sadržaja, osim ako to nije izričito dopušteno u ovim uvjetima ili na drugi način pismeno odobreno od strane Prodavatelj-a.

 

Ovi Opći uvjeti prihvaćeni su od strane upravitelja Prodavatelj-a, s zadnjom promjenom na datum 14.07.2021 godine.